Macht, let op je taal!

Meer en meer stemmen komen op voor rechtvaardigheid, gelijkheid, inclusie, erkenning,... Deze stemmen van onderen uit verzamelen zich in actiegroepen, zelforganisaties, dekoloniale initiatieven. Ook het kritisch bevragen van standbeelden, literaire teksten en kunstwerken uit het verleden gebeurt vanuit eenzelfde gevoel van: hier klopt iets niet.

To begin, begin! (William Wordsworth)

Hoe kunnen we beter ons eerste themadossier beginnen dan met een dossier over 'beginnen'? Want beginnen roept veel emoties op. Een nieuw begin is een ogenblik van verwondering en plezier. Maar er is ook de stress van de première, de angst voor het lege blad. En wààr begin je aan?