To begin, begin! (William Wordsworth)

Hoe kunnen we beter ons eerste themadossier beginnen dan met een dossier over 'beginnen'? Want beginnen roept veel emoties op. Een nieuw begin is een ogenblik van verwondering en plezier. Maar er is ook de stress van de première, de angst voor het lege blad. En wààr begin je aan?