Nr. 169 Literatuuronderwijs

Telkens wanneer ons

Het antwoord op een vraag gevonden leek

Maakte een van ons aan de muur het touwtje los van het oude

Opgerolde Chinese doek, zodat het naar beneden viel en

De man op de bank zichtbaar werd die

Zo zeer twijfelde.

Ik, zei hij ons,

Ben de twijfelaar, ik twijfel of

Het werk gelukt is dat jullie dagen opgeslokt heeft.

Of, wat jullie gezegd hebben, ook slechter gezegd, nog voor iemand waarde zou hebben.

Of jullie het wel goed gezegd en niet te zeer

Op de waarheid vertrouwd hebben van wat jullie werd gezegd.

Of het niet meerduidig is, voor elke mogelijke fout

Dragen jullie de schuld. Het kan ook eenduidig zijn

En de tegenspraak uit de dingen verwijderen, is het te eenduidig?

Dan is het onbruikbaar, wat jullie zeggen. Jullie ding is dan levenloos.

Staan jullie werkelijk in de stroom van de gebeurtenissen? In harmonie met

Alles wat wordt? Worden jullie nog? Wie zijn jullie? Tegen wie

Spreken jullie? Wie heeft baat bij wat jullie zeggen? En terloops: laat het

Jullie ook nuchter? Kan je het ’s morgens lezen?

Is het ook verbonden met wat voorhanden is? Zijn de zinnen die

Voor jullie werden uitgesproken, gebruikt, of tenminste weerlegd? Is alles bewijsbaar?

Door ervaring? Door welke? Maar vooral

Steeds vooral boven al de rest: hoe handelt men

Wanneer men gelooft wat jullie zeggen?  Vooral: hoe handelt men?

Nadenkend en nieuwsgierig aanschouwden we de twijfelende

Blauwe man op het doek, keken naar elkaar en

Begonnen van voren af aan.

Meer lezen?

Lees 4xDeus voor €35/jaar

"Der Zweifler", uit: Bertolt Brecht, Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 14: Gedichte 4. © Bertolt-Brecht-Erben / Suhrkamp Verlag 1993. Vertaald door Wim Michiel.