Hoe kunnen we beter ons eerste themadossier beginnen dan met een dossier over 'beginnen'? Want beginnen roept veel emoties op. Een nieuw begin is een ogenblik van verwondering en plezier. Maar er is ook de stress van de première, de angst voor het lege blad. En wààr begin je aan? Een revolutie of een daad van verzet, een nieuw boek of een eerste theaterproductie, een carrière, een nieuw leven? Telkens opnieuw beginnen, de constante verandering, of kunnen we het toch over een duidelijk beginpunt hebben?

'Beginnen' brengt je bij overgangsrituelen vandaag en bij de oprichting van VTB-VAB, bij het nieuwe Minecraft-jasje van de Leuvense universiteitsbibliotheek en bij jongeren die binnen een schoolcontext spelen dat ze een reddingsteam tijdens een natuurramp zijn. En dat de cultuursector maar zo snel mogelijk weer mag heropstarten. Theater! Jazz! Naakt zijn en beginnen! Boem Paukeslag!