Folio hecht belang aan uw privacy. Je persoonlijke gegevens en e-mailadres zijn confidentieel en worden niet verhuurd noch verkocht aan derde partijen. De gegevens worden enkel gebruikt om je op de hoogte te houden en maandelijks gratis geselecteerde artikelen aan te bieden uit de literaire, culturele en erfgoedtijdschriften. Verder houdt Folio op geen enkele andere wijze gegevens bij dan de mailadressen die ons door de nieuwsbriefabonnees verstrekt zijn. We geven ook geen gegevensbestanden door aan de Folioleden en vragen hen om dat ook niet te doen.

Je persoonsgegevens worden door Folio tijdschriften vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

• het versturen van nieuwsbrieven (toestemming betrokkene);
• het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);
• het verzenden van persberichten (gerechtvaardigd belang in functie uitvoering missie organisatie);
• het verwerken en opvolgen van vragen via het contactformulier op onze website (uitvoering overeenkomst);
• het versturen van specifieke nieuwsbrieven met betrekking tot kennisdeling en talentontwikkeling (gerechtvaardigde belang in functie missie uitvoering missie organisatie).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en/of verwerken:

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, organisatie (indien u professioneel verbonden bent aan een organisatie in ons werkdomein), eventueel telefoonnummer, email