Meer en meer stemmen komen op voor rechtvaardigheid, gelijkheid, inclusie, erkenning,... Deze stemmen van onderen uit verzamelen zich in actiegroepen, zelforganisaties, dekoloniale initiatieven. Ook het kritisch bevragen van standbeelden, literaire teksten en kunstwerken uit het verleden gebeurt vanuit eenzelfde gevoel van: hier klopt iets niet.

Hoe wordt dat ongenoegen zichtbaar? Hoe krijgt het zeggenschap? hoe wordt verandering doorgevoerd en macht afgedwongen, wie heeft de macht om verandering door te voeren (of tegen te houden)? Met andere woorden: hoe wordt een meerstemmige samenleving geactiveerd tot een daadwerkelijk gelijke samenleving (op politiek, economisch en cultureel vlak)? Of krijgen we net een smallere samenleving omdat uitspraken die vroeger wel nog konden nu plots not done zijn?