Word je graag geprikkeld door nieuwe inzichten en verrassend andere standpunten uit de culturele wereld? Ben je op zoek naar magazines met diepgravende inhoud, maar raak je niet wijs uit het aanbod? Folio vormt dé toegangspoort voor ‘slow reflection’ in Vlaamse magazines over literatuur, kunst, cultuur en erfgoed. We selecteren hier het beste uit deze magazines. We loodsen je door het rijke aanbod en laten je proeven, verdiepen en je blik verbreden.

Meer weten? Ontdek hieronder de mensen achter Folio en lees in detail wat we doen voor de magazines en hun fans.

een overzicht van de Folio-magazines

Wie is Folio?

Vele cultuurtijdschriften hebben zich verenigd in een nieuwe vereniging zonder winstoogmerk en hebben die Folio gedoopt. In januari 2023 zijn 43 cultuurtijdschriften lid van Folio vzw. Deze tijdschriften zetelen allemaal in de Algemene Vergadering en vervullen zo de werking van de organisatie.

Daarnaast is er ook een bestuur. Vanaf maart 2021 zetelen daarin de volgende personen:

 • Carlo Van Baelen: oud-directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren, het huidige Literatuur Vlaanderen. Zetelt o.a. ook in het bestuursorgaan van de Vlaamse Auteursvereniging.
 • Claïs Lemmens: zit in het Bestuur van Gonzo (circus) en is er ook zakelijk leider ad interim.
 • Natalie Braine: zelfstandig communicatiestrateeg, met een geschiedenis bij HART magazine.
 • Peter Wouters: hoofdredacteur van OKV.
 • Bjorn Gabriels: oud-hoofdredacteur van Filmmagie.
 • Yasmin Van 'tveld: hoofdredacteur Kluger Hans.
 • Roel Daenen: hoofdredacteur van zowel faro als Stripgids.

Coördinator van Folio is Cathy Paredis. Voor vragen aan Folio kun je mailen naar cathy@foliotijdschriften.be.

Wat doet Folio?

Folio helpt geïnteresseerde lezers navigeren door het culturele tijdschriftenveld. Vanuit een unieke reflectieplek inspireert Folio lezers en laat hen kennismaken met alle magazines van zijn leden. Lezers proeven bij Folio van het rijke aanbod en zetten zo de eerste stap naar een abonnement of lidmaatschap.

Daarnaast vormt Folio een lerend netwerk voor zijn leden. We wisselen kennis en ervaringen uit rond thema’s zoals promotie, digitalisering en financieringsdruk. Folio stimuleert daarbij onderlinge samenwerkingen en kruisbestuiving, want samen staan we sterker en bereiken we meer. We behartigen de belangen van onze leden bij het beleid en vormen de stem en uithangbord voor onafhankelijke, kritische en inspirerende cultuurmagazines. Zo verzekert Folio in Vlaanderen culturele kritische reflectie en blijft het diepgang en onthaasting in het cultuurveld stimuleren.

Onze vier grote missies zijn:

Als je op de linken hierboven klikt, ontdek je hoe we deze missies in daden omzetten.

Samen beschikken de culturele, literaire en erfgoedtijdschriften in Vlaanderen over een grote meerwaarde, niet het minst door hun diversiteit en de gedrevenheid van hun redacties. In tijden waarin de behoefte aan visie, overzicht, duiding en achtergrond toeneemt, gelooft Folio dat hun rol alleen maar belangrijker wordt.

 • Magazines en tijdschriften zijn de borrelende bronnen van duurzame beschouwing over de rijke (eigentijdse én historische) creatie van Vlaanderen – een functie die de mainstream media steeds minder opnemen, terwijl die creatie juist gestaag aanzwelt.
 • Magazines en tijdschriften vormen voor zowel de culturele sector als het beleid een strategische partner in de publieke communicatie over literatuur, kunst en erfgoed – en dat op een manier die recht doet aan de beoogde complexiteit ervan.
 • Magazines en tijdschriften vervullen een kruispuntfunctie tussen academische, culturele en kritische circuits, die steeds minder op elkaar aansluiten. Zij kunnen ze verbinden.
 • Magazines en tijdschriften doen ook zelf aan literaire creatie, niet in het minst van beginnende schrijvers en van ervaren essayisten.
 • Magazines en tijdschriften zijn voor hun specifieke disciplinaire veld, of zelfs voor de hele culturele sector, gedroomde open plekken van debat en discussie – een nood die groeit, nu de samenleving steeds meer vragen stelt over de rol en de relevantie van kunst en cultuur.

Heeft ook jouw magazine interesse om bij Folio aan te sluiten?
Bekijk onze voorwaarden en contacteer ons bij vragen. Folio beperkt zich niet enkel tot Vlaamse print-publicaties, we willen ons graag verbreden naar geïnteresseerde onlinecultuurmagazines en Nederlandse tijdschriften.