Volkskunde is een erkend toonaangevend cultureel tijdschrift (een A1-publicatie voor wetenschappelijke artikels met double blind peer review), nationaal en internationaal verspreid en nu aan zijn 121e jaargang toe, met steun van de Vlaamse Overheid, de Universitaire Stichting, het Fonds Vera Himler en Musea en Erfgoed Antwerpen vzw.

Het tijdschrift Volkskunde werd in 1888 opgericht, maar heeft zich in zijn lange bestaan regelmatig weten aan te passen aan de tijdsgeest. In 2012 kreeg het tijdschrift niet enkel een nieuwe cover en nieuwe rubrieken, maar de nieuwe Vlaams-Nederlandse redactie slaagde er ook in van het tijdschrift een echt interdisciplinair platform te maken voor onderzoek, reflectie en debat over de cultuur van het dagelijks leven en daarmee verbonden erfgoed.


Het gezicht achter Volkskunde

Video
Cover Volkskunde 2021 1
Cover Volkskunde
Cover Volkskunde 2020 1

Praktisch

Volkskunde biedt zijn lezers drie keer per jaar bijdragen aan over de cultuur van het dagelijks leven in heden en verleden in Vlaanderen en Nederland, over immaterieel en materieel erfgoed en over erfgoedbeleid en cultuurpolitiek, telkens met oog voor het internationaal wetenschappelijke debat. Elk jaar is er een themanummer: in 2020 was dat gewijd aan toerisme, in 2021 is het onderwerp relieken.

Abonneren kan voor € 24,00 in België en € 30,00 buiten België.