Koorts is een erfgoedmagazine dat sinds 2020 wordt uitgegeven door KADOC. KADOC is een interfacultair centrum van KU Leuven en is door de Vlaamse overheid erkend als cultureel archief en erfgoedbibliotheek. Het legt zich toe op de bewaring, de ontsluiting, het onderzoek en de presentatie van het historische erfgoed dat voortkomt uit de complexe wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving in Vlaanderen, met een belangrijke internationale dimensie.

In Koorts staan het erfgoed en de bijhorende verhalen centraal. Het brengt toegankelijke teksten vanuit onverwachte invalshoeken en kijkt graag over de muren van de eigen instelling en collectie. Koorts wil zoveel mogelijk een platform zijn voor nieuwe stemmen en pennen. En ook penselen: dit erfgoedmagazine hecht veel belang aan illustratie. Koorts kiest voor een aantrekkelijke vormgeving, biedt een rijke selectie beeldmateriaal en werkt voor elk nummer samen met een andere illustrator.

Koorts richt zich tot wie een brede interesse heeft in erfgoed, maar ook op zoek is naar diepgang. Het is er voor lezers die bekende en minder bekende geschiedenissen willen leren kennen aan de hand van verrassend tastbaar bronnenmateriaal.

Praktisch

Koorts telt 64 bladzijden per nummer en verschijnt twee keer per jaar: in april en oktober. Een los nummer kost 6 euro, een jaarabonnement 10 euro. De eerste twee nummers worden gratis aangeboden op onze website.

Website: www.kadoc.kuleuven.be/koorts

Contact: koorts.kadoc@kuleuven.be