Het tijdschrift Brood & Rozen focust op sociale geschiedenis in de 19e en 20e eeuw. Van de houding van Artsen Zonder Grenzen in conflictsituaties, over het belang van foto’s als historische bron, een megalomaan project voor de hoogste toren ter wereld in Brussel, tot de opkomst van de auto aan onze kust: iedereen met ook maar een beetje interesse voor geschiedenis, vindt er zijn ding in terug. Daarbij probeert Brood & Rozen een gezond evenwicht te vinden tussen wetenschappelijk onderbouwde, maar toch vlot leesbare artikels.

Wist je dat Brood & Rozen

  • wordt uitgegeven door Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, het erfgoedcentrum voor sociaal, humanitair en ecologisch geëngageerde bewegingen?
  • niet alleen wetenschappelijke bijdragen brengt, maar ook populariserende artikels over sociale geschiedenis in de breedste zin van het woord?
  • Brood & Rozen publiceert artikels, reportages, fotoverslagen enz. over de geschiedenis van sociale bewegingen in Vlaanderen, België en andere landen. Het blad richt zich zowel naar de academische onderzoeker als naar het brede publiek en is het meest verspreide historisch-wetenschappelijk tijdschrift in België.
Cover Brood & Rozen 2020 2

Praktisch

Brood & Rozen verschijnt vier keer per jaar, op het einde van de maanden maart, juni, september en december.

Een abonnement kost € 20 (particulieren, archieven en bibliotheken), € 39 (organisaties) of € 41 (buitenland). Voor een los nummer betaal je € 6 (+ verzendingskosten).

Contact: broodenrozen@amsab.be

Bezoek ons op de website en Facebookpagina van Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis.