Oikos Tijdschrift biedt sinds 1996 een forum voor grondige reflectie, uitwisseling en debat over politiek, ecologie en cultuur. Zo bestrijkt het een breed spectrum aan thema’s zoals: milieu en consumptie, arbeid en sociale zekerheid, ruimte en stedelijkheid, globalisering, cultuur, migratie en multiculturaliteit, ecologische economie en politieke theorie.

Voor Oikos heeft de groene ideologische en politieke stroming een heel eigen profiel en plaats in onze samenleving. De groeiende impact van het ecologische vraagstuk vraagt immers om een grondige herijking van onze wijze van leven en van alle maatschappelijke verhoudingen en instituties.

Wist je dat …

  • iedereen in principe een bijdrage kan leveren aan het tijdschrift? Oikos verwelkomt bondige en vlot leesbare bijdragen over sociaal-ecologische ethiek, analyse, alternatieven en strategie. Het tijdschrift wil inspelen op de politieke en maatschappelijke actualiteit, maar biedt ook ruimte voor meer beschouwende bijdragen. Bijdrages zijn welkom via info@oikos.be.
  • we naast het tijdschrift ook discussies op onze website stimuleren? Deze discussie mag gerust wat diverser. Daarom doen we bij dezen een warme oproep aan vrouwen, jongeren en nieuwe Belgen om onze schrijversgemeenschap uit te breiden met hun visie en mening. Bijdrages voor onze schrijversgemeenschap op onze website mogen gestuurd worden naar info@oikos.be.
  • Oikos ook een levendige Facebook-groep heeft, waar het heel gemakkelijk is om interessante weetjes en analyses te delen met de leden van de groep? Zo houd je de vinger aan de pols op vlak van de commons, ecologie en meer.
Oikos nummer 110
Oikos nummer 109
Oikos nummer 108
Oikos nummer 106
Oikos nummer 105
Oikos nummer 104
Oikos nummer 103

Praktisch

Oikos verschijnt vier keer per jaar en een abonnement kan op elk tijdstip ingaan. Abonnementen lopen tot ze worden opgezegd. Een abonnement kost € 25 (studenten en sociaal tarief: € 21; internationaal abonnement, organisaties en bibliotheken: € 50; steunabonnement: vanaf € 50).

Losse nummers bestellen kan voor € 7 via onze website. Losse nummers zijn ook te koop in de betere boekhandel.

Contact: info@oikos.be

Website: www.oikos.be/tijdschrift

Facebook: www.facebook.com/groups/56684759360/