WT (Wetenschappelijke tijdingen) werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewing door de redactie die bestaat uit specialisten binnen en buiten de Vlaamse universiteiten. WT heeft een internationale adviesraad bestaande uit Belgische en internationale experts inzake de geschiedenis van het nationalisme.

Wist je dat…

  • WT opgenomen is in de tijdschriftenlijst van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen en de European Reference Index for the Humaniteit and the Social Sciences van de European Science Foundation?
  • WT een rubriek ‘Forum’ bevat waarin interviews, essays en andere teksten worden opgenomen die niet binnen het keurslijf van een wetenschappelijk artikel passen maar wel aansluiten bij het belangstellingsveld van het tijdschrift? De actuele toestand van het Nederlands in universitair onderwijs en wetenschapsbeoefening kwam bijvoorbeeld recent aan bod in diverse bijdragen.
  • WT alle belangrijke publicaties over de geschiedenis van de Vlaamse beweging recenseert?

"Je kunt de wind niet filmen, maar wel de bomen die buigen."


Het gezicht achter WT

Video
Cover WT 2021/4
Rug WT 2021/4
Cover WT 2021/1
Rug WT 2121/1
Cover WT 2020/4
Rug WT 2020/4
Cover WT 2020/2

Praktisch

Een abonnement bevat vier nummers en loopt vanaf het eerste nummer van een jaargang. Gewoon abonnement: 30 euro – abonnement buitenland: 40 euro – steunabonnement: 75 euro – afzonderlijk nummer: 10 euro.

Contactgegevens: WT, Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen
Website: www.wt.be
E-mail: info@wt.be

Uit WT (Wetenschappelijke Tijdingen)

Essay
Essay
Essay
Essay
Longread
Essay
Longread
Longread
Longread