Januari 2023

De ideeënbus voor de allereerste Taal is Toekomst-trofee is definitief dicht. Met meer dan 50 originele initiatieven overtreft de oogst onze verwachtingen. En toch mag dat succes niet verbazen, want ook voor de Taal is Toekomst-enquête lieten de leden van Davidsfonds zich allesbehalve onbetuigd. Samen met enkele externe juryleden houden de initiatiefnemers van Taal is Toekomst de kandidaat-laureaten nu tegen het licht. De uitreiking van de trofee volgt eind mei 2023.

Voor Taal is Toekomst en de daaraan gekoppelde trofee speelt Davidsfonds geen solo slim. Trekken mee de ploeg als partners: de Taalunie en Xpair Communication. Eerder al onderstreepte Kris Van de Poel, algemeen secretaris van de Taalunie, in Het Accent het belang van taal in het algemeen en het Nederlands in het bijzonder: “Het Nederlands is populairder dan we denken. We mogen dus terecht trotser zijn op onze taal. STEM-vakken (exacte wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) krijgen steeds meer aandacht, maar taal is een enorm machtig instrument. (…) Taal is ons vervoermiddel. (…) Als we daar meer op inzetten, kunnen we de grenzen opengooien. Dat kan alleen maar interessant zijn.”

Dirk Remmerie

"De grenzen van mijn taal betekenen de grenzen van mijn wereld"

Dirk Remmerie

Grenzen opengooien, dat doet Dirk Remmerie van Xpair Communication denken aan een gevleugelde gedachte van Ludwig Wittgenstein: “Beter dan de wereldvermaarde Oostenrijkse taalfilosoof kan ik het niet verwoorden: ‘De grenzen van mijn taal betekenen de grenzen van mijn wereld.’ Dat is exact het onbehaaglijke gevoel dat mij bekruipt telkens als een studie uitwijst dat het pover gesteld is met onze taalbeheersing. Niet alleen gaat er veel schoonheid en genot verloren voor wie het Nederlands niet beheerst, het maakt de wereld ook enger. Enger in de twee betekenissen: kleiner en (daardoor) bedreigender. Minder taal is minder begrip is minder gemeenschap. Maar wij zijn positivo’s. Samen met Davidsfonds en de Taalunie zoeken we manieren om het Nederlands, dat talige cement van onze cultuurgemeenschap, zodanig te laten fonkelen dat het magneetkracht krijgt op jongeren, op nieuwkomers, op iedereen die hier woont, leeft en werkt. Het doet dan ook deugd om vast te stellen dat we niet roepen in de woestijn en dat heel wat Vlamingen en Nederlanders op ideeën broeden om taal ‘tof’ te maken.”

Kris Van de Poel

"Taal is ons vervoermiddel"

Kris Van de Poel

“Uit die ideeën kiezen Kris Van de Poel, Dirk Remmerie en ik, samen met enkele externe juryleden, een initiatief dat we samen groter willen maken”, zegt Kris Opdedrynck, algemeen directeur van Davidsfonds. “Daarmee grijpen we op een innovatieve manier terug naar de wortels van onze cultuurorganisatie. Als we cultuur samen willen beleven, als we onze cultuur met trots willen delen en uitdragen, dan is eenzelfde taal een eerste noodzakelijke voorwaarde. Al bijna 150 jaar draagt Davidsfonds het Nederlands hoog in het vaandel. Die missie is nooit veranderd, maar vraagt in elk tijdsgewricht om een specifieke, relevante vertaalslag van die visie. Vlaanderen en Nederland zijn geen monoculturen, wat ze trouwens ook nooit waren. Wel is de diversiteit sterk toegenomen. Om sterk in deze wervelende wereld te staan en met een open blik naar de toekomst te kijken – dat zijn we toch aan onszelf verplicht – moeten we goed geworteld zijn. Versta daaronder: ons bewust zijn van onze cultuur, onze geschiedenis, onze taal… Om maar te zeggen dat de ambities van een project zoals Taal is Toekomst ver en diep reiken.”

"Vlaanderen en Nederland zijn geen monoculturen"

Kris Opdedrynck
Kris Opdedrynck

Taal is Toekomst

Taal gaat Davidsfonds na aan het hart – omwille van haar intrinsieke schoonheid, maar ook omdat het onze cultuurgemeenschap vormt. Nederlands is een kapi-taal voor iedereen die in Vlaanderen leeft. Investeren in taal is investeren in de toekomst. Daartoe wil Davidsfonds bijdragen. In de reeks Taal is Toekomst belicht Het Accent de vele dimensies van het Nederlands.