Folio verbindt en versterkt de online en papieren cultuurmagazines in Vlaanderen. Wil je ook toetreden tot ons netwerk? Dit zijn onze voorwaarden:

 • Praktisch: actief aan de slag zijn in Vlaanderen.
 • Inhoud: het magazine heeft cultuur, kunst, literatuur of erfgoed als hoofdonderwerp en gaat in vergelijking met de mainstreammedia dieper of brengt culturele productie in beeld die daar te weinig aandacht krijgt. De aangeboden content gaat verder dan louter een agendafunctie. Er speelt een reflectie-, kritische en/of informatiefunctie die meerwaarde biedt tegenover andere spelers.
 • Groepsgebeuren: het magazine opereert vanuit een meerkoppige redactie als een plek waar verschillende stemmen met elkaar in gesprek zijn. Daardoor wordt continuïteit verzekerd.
 • Selectiemechanisme: de redactie schrijft niet alles zelf, maar selecteert en publiceert ook teksten van externe auteurs volgens een uitgesproken redactionele lijn.
 • Controle- en kwaliteitsmechanisme: er wordt aan (eind)redactie gedaan en met de auteurs in gesprek gegaan. Er is een kwaliteitsgrens.
 • Doelstelling: het magazine heeft geen louter commercieel oogmerk, maar stelt een cultuur-democratische ambitie voorop. 
 • Bereik: de website beoogt een (inter)nationaal bereik, voorbij puur lokale culturele onderwerpen.
 • Debiet: er is een bepaalde regelmaat van frequentie in het publiceren van nieuwe inhoud.

Leden van Folio verbinden zich ertoe één redactielid af te vaardigen dat de algemene vergaderingen bijwoont en zich daarnaast engageert binnen de werking van Folio. Elk Folio-lid betaalt een jaarlijks lidgeld dat bepaalt wordt door de grootte van de uitgever van het tijdschrift. Voor 2024 gaat het om onderstaande bedragen:

 • Organisaties met meer dan 1 FTE in dienstverband en/of tijdschriften met meer dan 100.000 euro subsidies: 290 euro.
 • Organisaties met minder dan 1 FTE in dienstverband en/of tijdschriften met een subsidie tussen 25.000 en 100.000 euro: 230 euro.
 • Tijdschriften zonder mensen in dienstverband en met minder dan 25.000 euro subsidie: 140 euro.
 • Tijdschriften met een omzet lager dan 5.000 euro: 27 euro.

De categorie waar het tijdschrift toe behoort, wordt in overleg met het tijdschrift bepaald.

Een toetreding tot Folio vzw vindt pas plaats na goedkeuring door de Algemene Vergadering. Neem voor meer informatie contact op met de coördinator.