Folio verbindt en versterkt de cultuurmagazines in Vlaanderen. Wil je ook toetreden tot ons netwerk? Dit zijn onze voorwaarden:

  • een redactieadres hebben in Vlaanderen
  • periodiek verschijnen (minstens twee nummers per jaar)
  • In hoofdzaak aandacht besteden aan kunst, cultuur, literatuur en/of erfgoed
  • een bovenlokale zichtbaarheid beogen
  • onafhankelijk gefinancierd worden en niet louter winstgedreven opereren
  • een reflectieve opzet hebben, meer dan louter beschrijvend of agenderend

Leden van Folio verbinden zich ertoe:

  • één redactielid af te vaardigen dat de algemene vergaderingen bijwoont en zich
    daarnaast engageert binnen de werking van Folio:
  • € 200 lidgeld per jaar te betalen

Een toetreding tot Folio vzw vindt pas plaats na goedkeuring door de Algemene Vergadering. Neem voor meer informatie contact op met de coördinator.