FORUM+ is een internationaal en open access peer-reviewed tijdschrift voor onderzoek en kunsten.

FORUM+ brengt de recentste tendensen in het onderzoek in de kunsten in kaart, dat een steeds belangrijkere rol speelt in het hoger kunstenonderwijs en aan de universiteiten in Vlaanderen en Nederland. FORUM+ wil de dialoog stimuleren tussen onderzoek in de kunsten, kritische reflectie en de maatschappelijke context waarin zij tot stand komen. Het tijdschrift biedt op deze manier een platform voor creatieve benaderingen van en kritische reflectie over de wereld waarin we leven. De kunsten worden bewust in brede en niet-exhaustieve zin gedefinieerd. Het interdisciplinaire profiel van FORUM+ biedt ruimte voor discipline-gebonden vraagstukken, maar laat ook toe kruisverbanden en verschillen bloot te leggen. De titel reflecteert die intentie: het tijdschrift wil een forum zijn voor de uitwisseling van ideeën, met een plus.

Alle artikelen staan integraal online op www.forum-online.be.


Het gezicht achter FORUM+

Video
cover FORUM+ april 2024
cover FORUM+ oktober 2023
cover FORUM+ februari - mei 2023
cover FORUM+ oktober 2022
cover FORUM+ mei 2022
cover FORUM+ februari 2022
cover FORUM+ herfst 2021
cover FORUM+ lente 2021
cover FORUM+ winter 2021
cover FORUM+ herfst 2020
cover FORUM+ zomer 2020

Meer weten?

FORUM+ verschijnt twee keer per jaar (april, oktober). Studenten kunnen zich abonneren voor € 26 per jaar, particulieren voor € 32 en instellingen voor € 63. Nieuwe leden ontvangen een gratis exemplaar uit de Antennae-reeks van Valiz, bijvoorbeeld When Fact is Fiction (zo lang de voorraad strekt).

Website: www.forum-online.be

Contact: redactie@forum-online.be