Literatuur en literatuurgeschiedenis horen samen: literatuurgeschiedenis is het geheugen van de literatuur. Zacht Lawijd wil dat geheugen levend houden voor een hedendaags breed geïnteresseerd publiek. Het tijdschrift besteedt aandacht aan de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur in Vlaanderen en Nederland. Naast uitgewerkte artikelen bevat het rubrieken waarin korte, documentaire beschouwingen bij allerlei archivalia (foto’s, handschriften, drukproeven en dergelijke) worden gepresenteerd. Niet alleen bekende auteurs en hun werk komen daarbij aan bod, maar ook vergeten schrijvers krijgen opnieuw aandacht. Daarbij komen ook de maatschappelijke context en het brede culturele leven aan bod. Wij proberen een gevarieerd en ruim aanbod aan goedgeschreven en toegankelijke bijdragen te brengen, met veel zorg voor het illustratiemateriaal.

Wist je dat Zacht Lawijd 

  • in maart 2018 een vuistdik themanummer uitbracht over Hugo Claus?
  • nauw samenwerkt met het Letterenhuis in Antwerpen en het Letterkundig Museum in Den Haag?
  • zijn archief gedeeltelijk aanbiedt op de website van DBNL?
  • ook gemakkelijk online te lezen is?
Cover Zacht Lawijd volume 21 - 3
Cover Zacht Lawijd volume 21 - 1  2 2022
Cover Zacht Lawijd juni 2021
Cover Zacht Lawijd december 2020
Cover Zacht Lawijd juni 2020
Cover Zacht Lawijd maart 2020

Praktisch

Zacht Lawijd verschijnt 4 keer per jaar. De abonnementsprijs voor een jaargang (4 nummers) bedraagt 44 euro (studenten: 17; instituten 161 euro). Een los nummer kost 20 euro. Buiten Nederland en België worden verzendkosten in rekening gebracht.

Contact: geertswaenepoel@hotmail.com

Website: www.zachtlawijd.be

Uit Zacht Lawijd

Longread