Klankbord, het tijdschrift van VLAMO, belicht de wereld van de amateurmuziek. Dit magazine informeert over het aanbod van VLAMO maar gaat daarnaast dieper in op relevante thema's binnen de sector. De nummers bevatten aankondigingen van evenementen in binnen- en buitenland, verrassende interviews, leerrijke zakelijke items, boeiende artikels rond erfgoed, nieuwe publicaties, recensies en meer.

Klankbord richt zich op verenigingen, beoefenaars en liefhebbers, kortom: iedereen met een hart voor amateurmuziek in Vlaanderen en Brussel. 

Cover Klankbord #115 oktober 2023
Cover Klankbord #114 juli 2023
Cover Klankbord #113 mei 2023
Cover Klankbord #112 februari 2023
Cover Klankbord #111 december 2022
Cover Klankbord #110 oktober2022
Cover Klankbord #109 juli2022

Praktisch

Klankbord verschijnt 5 keer per jaar: in februari, mei, juli, oktober en december. Per aangesloten vereniging, onderwijsinstelling of individueel lid bij VLAMO is één abonnement op het tijdschrift inbegrepen. 

Een abonnement kost 25 euro per jaar, 17 euro voor VLAMO-leden en 30 euro in het buitenland (EU buiten België).

Website: www.vlamo.be

Contact: klankbord@vlamo.be

Facebook & Instagram: @vlamovzw