Tijd-Schrift. Erfgoedpraktijk in Vlaanderen heeft de ambitie om de specifieke meerwaarde van erfgoed als inhoudelijke discipline en sociale praktijk in het hedendaagse erfgoedveld te versterken. Bovendien wil Histories vzw met dit tijdschrift bruggen bouwen tussen academische historici, heemkundigen en andere lokale erfgoedwerkers. Tijd-Schrift koppelt wetenschappelijke kwaliteit aan een heldere en begrijpelijke schrijfstijl en aan een uitgesproken praktische en concrete invalshoek. De bijdragen zijn altijd gebaseerd op een lokale of concrete casus, waarbij de auteurs ook het nodige bronnenmateriaal aanbrengen als methodologisch werkmiddel.

Wist je dat Tijd-Schrift

  • academici, professionele erfgoedwerkers en erfgoedvrijwilligers dichter bij elkaar wil brengen?
  • steeds concrete tips bevat om zelf aan de slag te gaan?
  • verhalen over vroeger in een hedendaagse lay-out presenteert?
Cover Tijd-Schrift

Praktisch

Tijd-Schrift. Erfgoedpraktijk in Vlaanderen verschijnt drie keer per jaar, telkens eind april, eind augustus en eind december. Een jaarabonnement kost € 25. Voor buitenlandse abonnementen wordt dit bedrag verhoogd met de verzendingskosten. Voor een los nummer betaal je € 10 (+ verzendingskosten).

Contact: info@tijd-schrift.be

Website: www.tijd-schrift.be

Uit Tijd-Schrift

Interview