De viermaandelijkse publicatie Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, uitgegeven door Heemkunde Vlaanderen, heeft de ambitie om de specifieke meerwaarde van heemkunde als inhoudelijke discipline en sociale praktijk in het hedendaagse erfgoedveld te versterken. Tijd-Schrift koppelt academische kwaliteit aan een heldere en begrijpelijke schrijfstijl en aan een uitgesproken praktische en concrete invalshoek. De bijdragen in Tijd-Schrift zijn altijd gebaseerd op een lokale of concrete casus, waarbij de auteur voldoende bronnenmateriaal kan aanbrengen als methodologisch werkmiddel.

Wist je dat Tijd-Schrift

  • professionele en amateurhistorici dichter bij elkaar wil brengen?
  • steeds concrete tips bevat om zelf aan de slag te gaan?
  • verhalen over vroeger in een hedendaagse lay-out presenteert?
Cover Tijd-Schrift

Praktisch

Tijd-Schrift verschijnt drie keer per jaar, telkens eind april, eind augustus en eind december. Een jaarabonnement kost € 25. Voor buitenlandse abonnementen wordt dit bedrag verhoogd met de verzendingskosten. Voor een los nummer betaal je € 10 (+ verzendingskosten).

Contact: info@tijd-schrift.be

Website: www.tijd-schrift.be