De Witte Raaf is een gratis tweemaandelijkse kunstkrant die bestaat uit twee katernen. De eerste katern omvat theoretische teksten, kunstkritische en -filosofische essays, besprekingen van tentoonstellingen en publicaties, kunstenaarsbijdragen en interviews waarin actuele vraagstukken, die betrekking hebben op beeldende kunst, aan de orde worden gesteld.
In de tweede katern wordt kritisch en gevat bericht over tentoonstellingen, manifestaties en publicaties met betrekking tot plastische kunsten, architectuur, fotografie en audiovisuele media. Elke editie wordt afgesloten met een tentoonstellingsagenda van Belgische, Nederlandse en Europese musea, galeries, culturele centra en alternatieve ruimten.

Cover De Witte Raaf 204
Cover De Witte Raaf 200

Praktisch

De krant verschijnt op 20 januari, 15 maart, 15 mei, 15 juli, 15 september en 15 november. Ze ligt gratis op 700 verdeelpunten in België en 350 verdeelpunten in Nederland.

Los nummer: € 10 (B & NL) en € 12 (andere landen)
Abonnement (6 nrs.): € 30 (B & NL), € 60 (steunabonnement) en € 45 (met boek)

Contact: info@dewitteraaf.be

Website: www.dewitteraaf.be

Uit De Witte Raaf

Aankondiging
Essay
Essay
Aankondiging