212

In het tweede nummer over kunst en activisme herleest Noortje de Leij de geschriften van Douglas Crimp, die van 1977 tot 1990 redacteur was van het Amerikaanse kunsttijdschrift October. Zijn oproep tot een ‘activistische esthetische praktijk’ na het uitbreken van de aidsepidemie markeert het begin van een vergaande vereenzelviging van kunst en sociale praktijk.

Lebensmittel, 2006-'10