De Gulden Passer is een internationaal gereputeerd tijdschrift voor boekwetenschap. Alle aspecten die verband houden met de productie, distributie en consumptie van het boek en ander drukwerk, oud en nieuw, komen erin aan bod. Vroeger richtte het tijdschrift zich vooral op de Nederlanden, maar de jongste jaren biedt het ook ruimte aan ander vernieuwend boekwetenschappelijk onderzoek. Als uitgave van de vzw Vereniging van Antwerpse Bibliofielen krijgt het verzamelen van boeken, efemeer drukwerk en gerelateerde objecten bijzondere aandacht.

Wist je dat?

  • de wetenschappelijke artikelen in De Gulden Passer steeds aan dubbel blind peer review worden onderworpen? Daarnaast biedt het tijdschrift plaats aan rubrieken zoals Bibliografische Notities, Bijdragen, Aanwinsten uit Vlaamse Erfgoedbibliotheken, Boekbesprekingen en Signalementen.
  • De Gulden Passer teksten in het Nederlands, het Engels, het Frans en het Duits accepteert? Om de toegankelijkheid van alle teksten te garanderen, worden bij artikelen en langere bijdragen samenvattingen in verschillende talen opgenomen.
  • De Gulden Passer een uitgave is van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen (VAB), een breed en actief netwerk voor verzamelaars, wetenschappers, handelaars, uitgevers en anderen met een passie  voor gedrukte en handgeschreven objecten? De Vereniging looft verder ook een Jaarlijkse Prijs voor de Jonge verzamelaar uit en leden kunnen op een persoonlijke webpagina hun verzameling voorstellen, ruilen, expertenadvies inwinnen, …

Het gezicht achter De Gulden Passer

Video
Cover De Gulden Passer

Praktisch

De Gulden Passer verschijnt twee maal per jaar, eind juni en eind december. Het is een uitgave van de vereniging van Antwerpse Bibliofielen. Iedereen die lid wordt van de vereniging ontvangt gratis het tijdschrift. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 50, of € 30 onder de dertig jaar. Instellingen kunnen zich voor € 50 abonneren op het tijdschrift.

Website: https://www.bibliofielen.be/de-gulden-passer/

Uit De Gulden Passer

Longread