2021/9
Drie netwerkende mannen

Netwerken op het congres Informatie aan Zee

Uit onderzoek blijkt dat onze netwerken tijdens de coronapandemie drastisch gekrompen zijn. Reden te meer dus om, tegen dat we weer uit onze cocon mogen komen, onze netwerkvaardigheden op te poetsen. Dat deden we begin september in het verenigingshuis van de VVBAD. Met enkele collega’s uit de bibliotheeksector volgden we een vorming van Els Catry (Starfish).

Wat hebben we geleerd? Dat een goede voorbereiding de sleutel is tot een geslaagd netwerkmoment. Stel je eigen doel scherp en weet op voorhand wie je wilt spreken en waarover jullie het kunnen hebben. Maak jouw doel realistisch, zodat je een succeservaring beleeft die je moed geeft om te blijven netwerken. Natuurlijk is ruimte voor onverwachte ontmoetingen een pluspunt. Wees er maar van overtuigd dat iedereen een boeiend verhaal heeft. Anderen zijn interessant, ook en zelfs zeker als ze op het eerste gezicht wat anders lijken dan jijzelf. Net van hen kun je veel leren.

Een positieve indruk nalaten bij de personen die je spreekt, doe je met een elevatorpitch. Letterlijk een pitch die je tijdens een korte verplaatsing met de lift zou kunnen geven. Door jouw pitch over jezelf en jouw organisatie op voorhand met anderen te oefenen, ontdek je hoe je anderen iets kunt vertellen wat helder is, bijblijft en aanzet tot een gesprek. Kortom: oefening baart kunst.

Eigenschappen van de netwerker 

Je kent ongetwijfeld wel iemand bij wie netwerken vanzelf lijkt te gaan. Iemand die lid is van een aantal verenigingen, op evenementen verschillende gesprekken voert en alles van iedereen lijkt te onthouden. Hoewel sommigen een aangeboren talent hebben, zijn er toch verschillende tools die ons kunnen helpen. Een overzicht met informatie die we van onze contacten kregen, kan ons geheugen bijvoorbeeld voor een latere ontmoeting opfrissen.

Laat alleszins je innerlijke criticus thuis. Iedereen heeft wel twijfels of bezorgdheden. Wees zelfverzekerd, geloof dat jouw verhaal interessant is en ga op zoek naar raakvlakken met je gesprekspartner. Toon oprecht interesse in wat je hoort en neem je tijd om te luisteren. Daarnaast is tijdig op een aangename manier afronden een vaardigheid. Als je je de hele avond aan dezelfde persoon vastklampt, of je blijft steeds bij je vertrouwde groepje staan, dan ben je niet bepaald aan het netwerken.

Geven, nemen en bedanken

Met het netwerken willen we duurzame persoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en inzetten. Dat is nuttig voor jezelf, maar ook voor je organisatie. Het zorgt ervoor dat je mensen leert kennen die je aan informatie of contacten kunnen helpen, en andersom. Uit onderzoek blijkt dat vage kennissen bijzonder waardevol zijn, omdat ze in contact staan met een heel ander netwerk dan wijzelf. Maar start niet meteen met verwachtingen naar je nieuwe contact toe. Vertrek vanuit de vraag hoe jij de ander kunt helpen, jouw positiviteit zal er zo voor zorgen dat anderen positiever tegenover jou staan.

Wanneer het gesprek stilvalt, kun je dat opvangen door iets te geven: een compliment of een bedanking, of je kunt van de gelegenheid gebruikmaken om af te ronden. Het netwerken stopt niet bij het eerste gesprek. Om succesvol te netwerken, bouw je jouw relatie met dit contact verder uit. Als je beloofde om informatie te bezorgen, doe dat dan ook. Sluit aan bij het netwerk van deze persoon op LinkedIn met een persoonlijk bericht. En probeer iets te geven, nuttige informatie, een contact, of een bedanking, om een duurzame relatie op te bouwen.

Vage kennissen blijken bijzonder waardevol te zijn, omdat ze in contact staan met een heel ander netwerk dan wijzelf

Het was een fijne opleidingsdag, met een beperkte en aangename groep. De ideale manier om de eerste stappen te zetten in het leren netwerken. Wat mij betreft is het een bijzonder nuttige vorming, die het doel van onze vereniging volledig ondersteunt: informatieprofessionals versterken door kennis en ervaringen uit te wisselen. Hoe kan dat beter dan door kansen te bieden om op een duurzamere manier met elkaar in contact te staan? Laat ons dus hopen dat we de coronamaatregelen snel achter ons kunnen laten, en weer kunnen genieten van fijne netwerkevenementen.

Benieuwd naar hoe parochiebladen gedigitaliseerd worden om bewaard te worden of wil je meer lezen over de omzetting van de strip Boerke naar een serie?