#68 - september 2021

Jesse Huygh lijdt al jaren aan mucoviscidose. Leek het erop dat hij door zijn ziekte definitief zou moeten stoppen, dan kreeg ook corona hem niet klein. Met hulp van een zuurstofapparaat en zijn partner Rocio Garotte creëerde Jesse A 2 mètres, een voorstelling waarmee hij ook naar de zorgsector wil trekken.

Een tweede adem vinden. Dat is wat circusartiest Jesse Huygh letterlijk doet met A 2 mètres. Zijn specialiteit Chinese paal vereiste een steeds zwaardere fysieke inspanning. Doordat hij nog moeilijk kon ademen werd optreden bijna onmogelijk. Maar binnen die beperking ging hij op zoek naar mogelijkheden en gespte een zuurstofapparaat om.

Niet minimum anderhalve meter afstand zoals in COVID-tijden, maar maximum twee meter is de afstand die Jesse daardoor nog kan nemen van zijn apparaat. Zijn circuspartner Rocio draagt mentaal maar ook fysiek mee deze last. Het resulteert in een gevoelige voorstelling waarin de harde realiteit maar ook de hoop zichtbaar wordt gemaakt. Waarin zorg dragen en steun vinden een letterlijke vertaling krijgt. En afstand ook daadwerkelijk mensen verbindt.

Dat blijkt ook uit de vele reacties die Jesse krijgt op de voorstelling: tijdens Miramiro was de muco-afdeling van UGent in groten getale warm aanwezig; een moeder van een reumapatiëntje liet hem weten dat de voorstelling haar dochter overtuigd heeft om misschien toch gymnastiek te gaan doen want eerder dacht ze dat dit niet voor haar was weggelegd.