Mei 2023

Is Junior Journalist een opstapje richting professionele journalistiek? Volgens Dimitri Antonissen, hoofdredacteur van HLN.be en hoofdredacteur ad interim van Het Laatste Nieuws zeker wel. “Mijn advies aan jongeren met ambitie is steevast: begin er vooral aan. Begin te schrijven, te publiceren, een podcast te maken… Er zijn tig mogelijkheden om jezelf klaar te stomen en het belangrijkste kenmerk van een journalist aan te scherpen: nieuwsgierigheid.”

Dat het journalistieke universum de afgelopen jaren gekanteld is, is een understatement van jewelste. “Toen ik jaren geleden vanuit de hoofdredactie zei dat ik de onlinekrant wel onder mijn hoede wilde nemen, dacht men daar nog over als ‘die bijzaak is dan ook afgehandeld’”, zegt Dimitri Antonissen. “De snelheid waarmee instant digitaal nieuws de papieren krant heeft bijgebeend en ingehaald, was voor velen verbijsterend. De hoofdredacteurs van Het Laatste Nieuws die mij voorgingen, hadden elk belangrijk stuk voor de krant op voorhand gelezen in het eindredactiesysteem en gaven er commentaar op voor het gepubliceerd werd. Dat is nu onmogelijk. Ik probeer wel eens een video te kijken, een stuk te lezen en er
feedback op te geven, maar honderden stukken en video’s opvolgen… dat gaat niet langer.”

“De digitale homo universalis die we dachten nodig te hebben, is van het toneel verdwenen."

Dimitri Antonissen

Wat verwacht je vandaag de dag van een jonge journalist?

“Dat verschilt minder van vroeger dan je misschien denkt. Er is een korte periode geweest waarin digitale journalistiek in opmars was en het gevoel heerste dat een nieuwe journalist alles moest kunnen: podcasts maken, foto’s trekken, video’s creëren, infografieken tekenen… Intussen merken we dat de digitale Copernicaanse revolutie ervoor gezorgd heeft dat heel het maakproces op de redactie verder geprofessionaliseerd is. Er is een eindredactie voor online nieuws, een grafische cel die knappe infografieken maakt, een videocel, enzovoort. Al die verschillende taken zijn dus opnieuw opgesplitst, en de digitale homo universalis die we ooit dachten nodig te hebben, is van het toneel verdwenen.”

“Het allerbelangrijkste voor een journalist is en blijft een enorme nieuwsgierigheid. Je moet goesting hebben om elke dag verrast te blijven en nooit te denken: ‘Hier hebben we al zo vaak over geschreven’ of ‘dit weet de lezer toch?’, maar ook de reflex maken: ‘ChatGPT: wat is dat, en moet ik dat als journalist gebruiken?’”

“De ene digitale ontwikkeling volgt op de andere, en ook daar verwacht ik dat journalisten dat uit eigen beweging opvolgen, ontdekken, gebruiken. De tijd dat we voor alles een handleiding konden uitreiken, ligt ver achter ons.”

Journalistiek is een attitude, maar hoe belangrijk is een persoonlijk startkapitaal in de vorm van taal, of van basiskennis?

“Dat is en blijft essentieel. Misschien nog meer dan vroeger, want toen had je haast altijd nog het vangnet van een eindredactie voor iets gedrukt werd. Nu gaat bijna alles eerst online om geen tijd te verliezen, en dus verwachten we op zijn minst van de journalist dat het foutloos is geschreven. Als het stuk ook in de papieren krant verschijnt, passeert het wel nog de eindredactie die de tekst verfijnt.”

Welk advies geef je deelnemers van Junior Journalist die graag de volgende stap in de journalistiek willen zetten?

“Er zijn zoveel mogelijkheden om actief met nieuws bezig te zijn en ermee naar buiten te komen, dus: ontdek ze, ga ermee aan de slag. En probeer stage te volgen bij een mediabedrijf. Soms zit dat ingebakken in je opleiding, vaak ook niet. In dat laatste geval kan je je stoute schoenen aantrekken en eens polsen of je ergens op een redactie een tijdlang kan meewerken. Tenslotte is het daar waar je het echt leert.”

"Probeer stage te volgen bij een mediabedrijf"

Dimitri Antonissen

“Zelf ben ik op de regioredactie van Het Laatste Nieuws in Antwerpen gestart, en ik denk nog steeds dat het een belangrijke leerschool was. Je leert daar zowel grote dossiers vastpakken en uitwerken, als voor de derde keer schrijven over de sinterklaasintrede en nadenken over een frisse invalshoek om het spannend te houden. Alle aspecten van de grote journalistiek komen er op je bord, zonder de grote druk van een nationale nieuwsredactie. Ik zie soms jonge journalisten met tonnen ambitie die wel heel snel willen doorgroeien, terwijl je toch meer leert als je een tijdlang in een omgeving werkt waar je fouten kan maken en daaruit kan leren.”

Junior Journalist

Elk jaar organiseert Davidsfonds een schrijfwedstrijd waar scholieren uit heel Vlaanderen en Brussel aan deelnemen. Voor de editie van 2023 was het thema #trots #lokale helden. Ben je benieuwd naar hoe ze het er vanaf gebracht hebben? Meer info over onze laureaten vind je op onze website!