De roep om zorg is luid. Maar wat betekent zorgen nu eigenlijk? En hoe zouden we zorg kunnen dragen voor elkaar, in zowel een artistieke als in een maatschappelijke context? Om te onderzoeken wat zorgen kan zijn, zoomen we voor dit nummer in op de verschillende ruimtes waar het zorgen gebeurt, en waar zorgen circuleren.