Nieuwste Noord & Zuid over de periferie van de poëzie

Vergeet voor een moment de zware last van de wereld en laat je meevoeren naar het rijk van lichte gedichten, kinderpoëzie, haiku’s, grafgedichten, gelegenheidspoëzie en meer. Dat is wat het nieuwste themanummer van Noord & Zuid belooft: een verkenningstocht langs ‘De periferie van de poëzie.’

Kan poëzie te licht worden bevonden? Wordt ze soms niet serieus genomen omdat ze niet dramatisch genoeg is, niet genoeg gewicht draagt? Is niet alles, hoe licht ook, een gedicht waard? Zijn er ongeschikte onderwerpen voor poëzie?  Zijn er grenzen aan de poëtische expressie? Welke plaats bekleedt het lichte genre in de periferie van de poëzie? Experts onder wie Dirk Delabastita, Isabelle Bambust, Dick Welsink, Leen Cartreul,  Jooris Van Hulle, Diederik De Beir, Willy Martin, Renaat Ramon en Jan Van Coillie geven een antwoord en fungeren als gids door de magische en rijke diversiteit aan poëzie. Want in de wereld van de poëzie is er altijd plaats voor meer.

Als gedichten brengt Noord & Zuid iconische klassiekers van de onvergetelijke Annie M.G. Schmidt, Paul van Ostaijen, Daan Zonderland, Hiëronymus van Alphen… Hun gedichten, intussen geworteld als literair erfgoed, nodigen uit tot herontdekken, degusteren, reflecteren.


Zin om ‘De periferie van de poëzie?’ te ontdekken?