Nieuw nummer DW B

Op het eerste gezicht lijken literatuur en videogames weinig met elkaar gemeen te hebben. Toch vertonen beide kunstvormen verrassende raakvlakken.

Onder de titel Power-up. Literatuur en videogames brengt Arnoud van Adrichem de ogenschijnlijk schurende werelden van literatuur en gaming dichter bij elkaar. Dit nummer nodigt uit tot lezen én gamen. Het is een ode aan de spelende mens.

Verschijnt op 1 december 2023!