Cover februarinummer 2023 de lage landen

Ontdek het nieuwe nummer van de lage landen met als themadossier 'Nederlands is een werkwoord'.

Lees waarom het debat over onze taal nooit stilvalt. Waarom is Nederland niet het centrum van het Nederlands? Is het nu genderneutraal, genderinclusief of genderbewust? En is de verengelsing van ons onderwijs echt een probleem?

Bestel het nummer of neem meteen een abonnement!