Rondetafelgesprek en netwerkevent georganiseerd door ARIA en FORUM+ 

in het kader van Art x Research x City – ARIA's month for Research in the Arts 


Datum en tijdstip: 27 Oktober 2022, 16.00 - 18.00 uur 

Locatie: Royal Academy of Fine Arts Antwerpen, zaal Pand (Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen)


Kunst, onderzoek en onderzoek in de kunst vraagt een publiek.  

Het resultaat van onderzoek in de kunsten is vaak een artistiek werk, waarin meestal ook het proces en de reflectie van het onderzoek vervat zit. Het werk, de expo of publicatie zijn evenwel geen eindpunten van het onderzoek, maar maken intrinsiek deel uit van het onderzoeksproces. Het is een cruciale stap die de kunstenaar-onderzoeker ook vooruithelpt in het onderzoekstraject: het schrijven van een artikel, het experimenteren in de repetitiezaal of het uitwerken van een dramaturgie voor een tentoonstelling noopt de kunstenaar-onderzoeker tot het scherpstellen van vragen, het verfijnen van de gebruikte methode en het accuraat benoemen van waarnemingen – kortom, het vertalen van het experiment en het denkwerk met het oog op een publiek. Dat is geen solitaire aangelegenheid, maar gebeurt meestal in nauwe dialoog met peers, redacteurs, curatoren, dramaturgen of communicatiespecialisten. Het publiek maken van kunst is dus ook een publiek maken.  

Om het onderzoeksproces te documenteren en communiceren maken kunstenaars-onderzoekers en hun sparring partners gebruik van verschillende media. Ze beperken zich niet tot artikels of boeken, de klassieke outputkanalen voor onderzoek. Verschillende etappes van een artistiek onderzoekstraject kunnen ook resulteren in een podcast, documentaire of tentoonstelling. Soms vraagt dit proces van 'publiek maken' een vertaalslag van het ene medium naar het andere: een performatief experiment wordt met een beeldverslag gedocumenteerd en tentoongesteld; of gepubliceerd in een tijdschrift met begeleidende tekst. Communicatie over kunst en artistieke processen is dus ook een (onder)zoektocht op zich: een uitdaging in het vinden van het juiste medium, in het brengen van een heldere boodschap die geen afbreuk doet aan de artistieke nuance. Het resultaat van een onderzoek in de kunsten kan een veelheid aan vormen omvatten die vaak in een intertekstuele relatie tot elkaar staan.  

In dit publiek panel verzamelen we best practices van kunstenaar-onderzoekers en communicatiespecialisten: Hoe kan artistiek onderzoek in al zijn diversiteit en verscheidenheid publiek worden gemaakt? Hoe documenteer en communiceer je artistieke onderzoeksprocessen en -resultaten? Hoe kies je de juiste vorm voor het communiceren van onderzoeksresultaten? Hoe kunnen (wetenschaps)communicatiespecialisten rekening houden (in hun advies) met de specificiteit van het onderzoek in de kunsten?


Panel: namen worden nog meegedeeld


Het evenement start met de feestelijke lancering van de nieuwe editie van FORUM+ voor onderzoek en kunsten. Ook andere publicatiekanalen voor onderzoek in de kunsten zullen ter inzage aanwezig zijn: FORUM+, Track Report, YellowPress, VALIZ/ Antennae series, …  We sluiten af met een gezellige receptie.


Afbeelding: Risk Hazekamp - Topographic Landscape - Analogue photographic film negative dissolved by Cyanobacteria, 2021