Een nieuw glazen archiefdepot voor het AMVB

Het AMVB beschikte tot de zomer van 2023 over drie depots die hoofddepot, werkdepot en tijdschriftendepot werden genoemd. Enkel het hoofddepot beschikte over verrijdbare rekken (‘compactussen’). Het werkdepot werd ingericht in een deel van de polyvalente ruimte door het plaatsen van een gipsplaten wand. Dit was een tijdelijke oplossing: netjes, maar niet geschikt op de lange termijn. Daarenboven werd het zicht op de buitenruimte vanuit de polyvalente ruimte geblokkeerd door deze wand, terwijl het werkdepot een mooi, maar publiek onbenut zicht had op deze buitenruimte. Daarnaast kampte het AMVB met een dreigend plaatsgebrek waarvoor een oplossing gevonden moest worden.

Als oplossing om de capaciteit van de schapruimte in het AMVB te doen toenemen, werd gekozen voor het plaatsen van twee compactussen in een vernieuwd werkdepot. Dit zorgde voor een ingrijpende wijziging van het plaatsgebruik van het AMVB en combineerde een capaciteitstoename met het opwaarderen van de polyvalente ruimte door het zicht naar buiten te herstellen. De schapruimte in het werkdepot verhoogde met 567 meter (+58%). Voor het hoofddepot en het werkdepot samen gaat het om een toename van 21%. Vanaf heden spreken we ook niet meer over hoofddepot en werkdepot, maar over depot 1 en depot 2.

Het AMVB dankt Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, om de nieuwe compactussen te financieren via het Vlaams Brusselfonds. Deze investering stelt ons in staat om ook in de toekomst archief te kunnen blijven verwerven van de Nederlandstalige Brusselse erfgoedgemeenschappen en dit zonder extra grondoppervlakte in te nemen. Het AMVB zet hiermee in op duurzaam ruimtegebruik. Het vernieuwde depot en de vernieuwde polyvalente ruimte werden door de minister officieel geopend op maandag 27 november 2023. 

Benieuwd naar meer?

Bruzz maakte er reeds een kleine reportage over.