#4 - Headshot

Een afrekening met de heilige monsters van de kunst, corporate culture en de onverschilligheidsmachine die de 20e eeuw bleek te zijn, maar evengoed een noodroep om de historische arena van het spektakel, waar dood en leven zijn ingekapseld, te ontvluchten, en ten slotte een bitterzoete omhelzing van een ‘meester van de dood’.

Dit alles wacht je op in Headshot, het meest recente nummer van het kunst-filosofische tijdschrift Equinox. Bezoek onze magazinepagina op Folio of onze eigen website voor meer info.