Op de nieuwe website van DW B vindt u onder andere onze podcast die zorgt voor auditieve verdieping van onze geschreven nummers: ingelezen teksten en interviews met curatoren of auteurs. Daarnaast brengen we podcasts onder de aandacht van auteurs die met onze DW B-nummers verbonden zijn. 
In de rubriek Klein Beschrijf zorgt literair journalist en redactiesecretaris Dirk Leyman maandelijks voor verse leeswaren. Hij signaleert opmerkelijke boeken en nieuwigheden.
Ten slotte zetten we op onze nieuwe website ook in op podiumtalent. In onze nieuwe rubriek Podium maken we ruimte voor talent uit de performance-scene. Schrijvers die daar furore maken, komen in de literaire tijdschriften niet of nauwelijks aan bod. Dat is een gemiste kans voor beide partijen: zij krijgen minder aandacht en kunnen hun talent minder snel in de richting van een fysieke publicatie laten evolueren, terwijl literaire tijdschriften zo losgekoppeld dreigen te worden van hoe veel mensen literatuur nu beleven: als een sociaal en zintuiglijk gebeuren.