Alles onder controle?

Snijden. Schokken. (Een geweten) schoppen. Wakker schudden. Stompen waar het pijn doet.

Tot voor kort gold ‘choqueren’ binnen het westerse kunstrepertoire zowat als de belangrijkste opdracht voor de kunsten. Maar de tijden zijn veranderd. In een wereld die wankelt onder reële turbulenties hebben we steeds minder zin om geconfronteerd te worden met grillige, verstorende kunst. Wel aan veilige, transparante kunstervaringen, geproduceerd en gepresenteerd in zorgzame safe spaces of minstens omkaderd door een discours dat elke twijfel wegneemt over de bedoelingen van het werk. Hoe verhoudt ons verlangen naar controle zich tot een kunst die buiten de kaders denkt? Kunnen kunstwerken tegelijkertijd subversief en zorgzaam zijn, voor de kunstenaars én voor het publiek?

In het nieuwe nummer van rekto:verso vraagt de redactie zich af of alles nog onder controle is.