Orgelkunst is een driemaandelijks tijdschrift dat zich richt naar een zo breed en divers mogelijk publiek van cultuurliefhebbers die belangstelling koesteren voor de orgelcultuur in het algemeen en het Vlaams orgel- en orgelmuziekerfgoed in het bijzonder.

Orgelkunst werd opgericht in 1978 en publiceert elk jaar vier nummers en een exclusieve cd. Het voor Vlaanderen unieke tijdschrift bevat artikels over gerestaureerde en nieuwe orgels, nieuwe en oude orgelcomposities, personalia, orgelevenementen, orgelactualia, een extensieve orgelconcertenagenda en een inhoudsoverzicht van internationale orgeltijdschriften.

Sedert 2005 heeft Orgelkunst ook een eigen cd-label waarbij gefocust wordt op het Vlaamse orgelpatrimonium. Vlaamse organisten brengen hoofdzakelijk werk uit de Belgische orgelliteratuur dat nog niet eerder werd opgenomen.

De viertalige website vormt een extra troef om het Vlaamse orgelerfgoed en de landelijke orgelactiviteiten ook internationale bekendheid te geven.

Wist je dat Orgelkunst

  • het langstlopende orgeltijdschrift is in Vlaanderen (1978 – ) en internationaal sterk wordt gewaardeerd?
  • een ruime verspreiding kent in het buitenland en de hoofdartikels voorziet van een Franse en een Engelse samenvatting?
  • streeft naar een veelheid van relevante opinies over alle deelaspecten van het orgel en dit met een open en kritische visie?
  • mee nadenkt over de toekomst van de rijke Vlaamse orgelcultuur in het sterk gewijzigde maatschappelijke bestel?
  • op de website een digitale bibliotheek heeft met nieuwe orgelcomposities van Vlaamse componisten die gratis gedownload kunnen worden en daarnaast ook orgelwerken uitgeeft?
Cover Orgelkunst 172
Cover Orgelkunst 168
Cover Orgelkunst 167

Praktisch

Orgelkunst verschijnt op 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december (+ cd). Een abonnement kost 33€.

Contact: mail@orgelkunst.be

Website: www.orgelkunst.be

Facebook: https://www.facebook.com/orgelkunst-135658686450637

Twitter: #orgelkunst