De Reactor wil de kwalitatieve literaire kritiek in ons taalgebied een impuls geven voor een breed publiek van geïnteresseerde lezers. Het online magazine richt zich op zowel Nederlandstalige als vertaalde fictie, non-fictie en poëzie. Ze geven het woord aan Vlaamse en Nederlandse critici van verschillende generaties, met verschillende expertises en met verschillende opvattingen over literatuur en kritiek. Daarbij is het ook een plek waar jonge, beginnende recensenten zich kunnen ontwikkelen. Ook streeft het expliciet naar diversiteit en inclusiviteit in het bestuur, de redactie en de werken die ze bespreken en de critici die zich aan De Reactor verbinden.

Wees zeer welkom op www.dereactor.org waar je al sinds 2009 een schat aan besprekingen vindt.

Wist je dat ...

  • De Reactor ook sterk inzet op educatie? Zo organiseren we sinds 2016 samen met Vlaams-Nederlands huis deBuren De Dag van de Literatuurkritiek, een nascholingsdag voor docenten in het middelbaar onderwijs, en hebben we een pagina vol lesmateriaal: www.dereactor.org/voor-docenten
  • De Reactor ook over de muren van de klassieke recensie heen kijkt en begonnen is met het maken van podcasts en interviews?
  • Bij De Reactor vrije bijdragen altijd welkom zijn op info@dereactor.org?