Documenta is een belangrijk forum voor de studie van het theater in de Nederlanden. Het is een tijdschrift waarin plaats is voor grondige, wetenschappelijk gefundeerde bijdragen over alle aspecten van het theater, alsook voor essays en kritische beschouwingen. Hoewel het hoofdaandeel van de artikels in Documenta theater en performance is, worden ook bijdragen met betrekking tot muziek, film en nieuwe media in overweging genomen, voor zover zij betrekking hebben op de podiumkunsten. Het tijdschrift werd in 1983 opgericht door Jozef De Vos in de schoot van het Gentse Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst. Sinds 2015 wordt Documenta uitgegeven door S:PAM (Studies in Performing Arts & Media) van de Vakgroep Theaterwetenschappen van de Universiteit Gent. De redactieraad is samengesteld uit theaterwetenschappers van diverse universiteiten en hogescholen. De hoofdredactie wordt waargenomen door Christel Stalpaert, in samenwerking met Jozef De Vos die het blad gedurende 32 jaar heeft geleid.

cover Documenta 2020-1
cover Documenta 2019-2

Praktisch

Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar in juli en december met een zomer- en winternummer. Een jaarabonnement kost € 25 (België) of € 40 (Nederland). Losse nummers zijn verkrijgbaar tegen € 15.

Contact: Documenta – S:PAM (Studies in Performing Arts & Media) – Sint-Pietersnieuwstraat 41 B4 – 9000 Gent – België – documenta@ugent.be

Website: documenta.ugent.be

Facebook: www.facebook.com/DocumentaTijdschriftVoorTheater