#4 - Headshot

Een afrekening met de heilige monsters van de kunst,
corporate culture en de onverschilligheidsmachine die de 20e
eeuw bleek te zijn, maar evengoed een noodroep om de
historische arena van het spektakel, waar dood en leven zijn
ingekapseld, te ontvluchten, en ten slotte een bitterzoete
omhelzing van een ‘meester van de dood’.


Dit alles wacht je op in Headshot, het meest recente nummer
van het kunstfilosofische tijdschrift Equinox.


Bezoek onze magazinepagina op Folio of onze eigen
website voor meer info.